" /> دستگاه برش سنگ | دستگاه سنگبری | سرامیک بر | خدمات تراشCNC | حدید صنعت

دستگاه برش سنگ

به روز ترین طراحی کار ماست

100%

تضمین قطعات وکیفیت کار

دستگاه سنگبری

دستگاه برش سنگ

دستگاه برش سنگ آرتین طرح جدید به طول۱٫۲۰متر مخصوص سرامیک بری

دستگاه برش سنگ حدید صنعت

دستگاه برش سنگ مدل آرتین ۱٫۵متری میل کرم سبک با قابلیت فارسی بر

دستگاه سنگبری حدید صنعت

دستگاه برش سنگ مدل زینو بدون محدودیت طول برش سنگ

دستگاه سنگبری|دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری مدل کارا طرح جدید به طول۲متر لینرگاید با عرض بیشتر واستحکام ودقت برش بالا

دستگاه سنگبری مدل آریا به طول۲متر لینرگاید با دقت برش بالا وقابلیت اسکوپ زدن

دستگاه برش سنگ

دستگاه سنگبری مدل کارا باطول برش ۲متر وقابلیت فارسی برودقت برش بالا

چرا حدید صنعت؟

۵۰سال تجربه

ما از سال ۱۳۴۶ مسغول ساختیم.

تیم کاری خلاق

ارائه طراحی های جدید و به روز

طراحی سه بعدی

ما علم وتجربه را باهم درآمیختیم.

پشتیبانی قوی

پشتیبانی تمام محصولات همراه کادر مجرب

کیفیت محصولات

گارانتی بدون قید وشرط تضمین کیفیت ماست.

قیمت

قیمت محصولات ما را مقایسه کنید.