خانه

دستگاه برش سنگ

به روز ترین طراحی کار ماست

100%

تضمین قطعات وکیفیت کار

دستگاه سنگبری

دستگاه برش سنگ

دستگاه  آرتین طرح جدید به طول1.20متر مخصوص سرامیک بری

دستگاه برش سنگ حدید صنعت

دستگاه برش سنگ مدل آرتین 1.5متری میل کرم سبک با قابلیت فارسی بر

دستگاه سنگبری حدید صنعت

دستگاه  مدل زینو بدون محدودیت طول برش سنگ

دستگاه سنگبری|دستگاه برش سنگ

دستگاه  مدل کارا طرح جدید به طول2متر لینرگاید با عرض بیشتر واستحکام ودقت برش بالا

دستگاه سنگبری مدل آریا به طول2متر لینرگاید با دقت برش بالا وقابلیت اسکوپ زدن

دستگاه برش سنگ

دستگاه مدل کارا باطول برش 2متر وقابلیت فارسی برودقت برش بالا

چرا حدید صنعت؟

50سال تجربه

ما از سال 1346 مسغول ساختیم.

تیم کاری خلاق

ارائه طراحی های جدید و به روز

طراحی سه بعدی

ما علم وتجربه را باهم درآمیختیم.

پشتیبانی قوی

پشتیبانی تمام محصولات همراه کادر مجرب

کیفیت محصولات

گارانتی بدون قید وشرط تضمین کیفیت ماست.

قیمت

قیمت محصولات ما را مقایسه کنید.