انواع مواد و مصالح ساختمانی از نظر منشأ و کاربردشان

لازم به ذکر می‌باشد که شکل هر قسمت پس از توصیح آن، آورده شده است.الف مصالح طبیعی:این مصالح شامل مواد معدنی موجود در طبیعت می‌باشند مثل ماسه، خاک‌‎ها به خصوص خاک رُس و مصالح سنگی.شنب چسباننده‌ها:به مواد معدنی یا مصنوعی که…

انواع مصالح از لحاظ چگونگی تولید

انواع مصالح از لحاظ چگونگی تولیدالف) مصالح پیش ساخته:به مواد و مصالحی که ابتدا در کارخانه تولید شده‌اند و سپس آن‌ها را به محل اجرا آورده و استفاده کرده‌اند، «مصالح پیش‌ساخته» می‌گویند؛ مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، قیرگون…

چسبندگی سنگ‌ها به ملات:

براساس آزمایش‌های صورت گرفته، میزان چسبندگی سنگ‌ها با ملات سیمان خالص به شرح زیر می‌باشد:سنگ‌های آهکی سست وچسبندگی مناسبی ندارند.سنگ‌های آهکی سخت و نیمه‌سخت دارای چسبندگی بسیار مناسبی هستند.سنگ‌های آهکی فشرده، چسبندگی نرمالی دارند.گرانیت‌ها هم اندکی چسبندگ…

مقاومت سنگها در مقابل فشار و کشش

به طور کلی اگر فشار وارده گردیده بر سنگ عمود بر بستر رسوب باشد، دارای مقاومت بیشتری خواهد بود.سنگ‌ها از نظر تاب فشاری در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:سنگ‌هایی که تاب فشاریشان بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.سنگ‌هایی که تاب فشاری آن‌ها بین ۱…

مقاومت سنگهادر مقابل فشار و کشش

به طور کلی اگر فشار اعمال گردیده بر سنگ عمود بر بستر رسوب باشد، دارای مقاومت بیشتری خواهد بود.سنگ‌ها از نظر تاب فشاری در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:سنگ‌هایی که تاب فشاریشان بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.سنگ‌هایی که تاب فشاری آن‌ها بین ۱…

استحکام و مقاومت سنگ‌ها

سنگ‌های متخلخل آب را به خود جذب می‌نمایند و در زمان یخبندان به علت اضافه حجم و فشارهای داخلی، می‌ترکند. این سنگ‌ها عموماً از از نوع آهکی و گاهی هم از نوع ماسه‌سنگ می‌باشند.سنگ‌های آهکی تحت‌تأثیر یخبندان به صورت ورقه‌ورقه شده و یا قطعات…