طبقه‌بندی مواد و مصالح از نظر جنس به این شرح می‌باشد:

الف مصالح ساده:

این مصالح عبارت هستند از: فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از یک جنس و یا مواد مشابه تشکیل شده باشند مثل سیمان، شن، ماسه، کاشی، تیرآهن، بلوک و …

در اشکال بعد نمونه‌هایی از مصالح ساده به تصویر کشیده شده است.

کیسه‌های سیمان

آهک

کاشی

ماسه

بمصالح مرکب:

به فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از چند نوع ماده‌ی داخلی تشکیل شده اند «مصالح مرکب» می‌گویند؛ مانند ایرانیت، ایزوگام، ملات‌ها، بتن ها” آردوازها و …

نمونه‌هایی از این مصالح را نیز می‌توانید در اشکال بعد ملاحظه نمایید.

برای احداث و تولید یک بنا از مواد و مصالح و فرآورده‌های طبیعی و مصنوعی (ساخته شده در کارخانه) که

به شکل خام و ساده یا ترکیب شده در کارخانه یا در محل ساخت تولید می‌گردند، استفاده می‌شود.

به منظور ترسیم جزئیات نقشه‌های اجرایی و معماری، آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی و

علائم اختصاری آن‌ها الزامی است. تولید و استفاده از این مصالح، هزینه‌های زیادی را برای سازندگان

و مصرف‌کنندگان در پی داشته و علاوه بر این می‌تواند صدمات جدی را به محیط زیست وارد کند.

در گذشته، معماران ایرانی جهت صرفه‌جویی در هزینه و انرژی از مصالح بوم‌آورد

و امکانات ساخت قابل دسترس استفاده میکردند.ادامه مطلب در پست بعدی…