مقاومت سنگها در مقابل فشار و کشش

به طور کلی اگر فشار وارده گردیده بر سنگ عمود بر بستر رسوب باشد، دارای مقاومت بیشتری خواهد بود. سنگ‌ها از نظر تاب فشاری در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند: سنگ‌هایی که تاب فشاریشان بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.سنگ‌هایی که تاب فشاری آن‌ها بین ۱…

مقاومت سنگهادر مقابل فشار و کشش

به طور کلی اگر فشار اعمال گردیده بر سنگ عمود بر بستر رسوب باشد، دارای مقاومت بیشتری خواهد بود. سنگ‌ها از نظر تاب فشاری در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند: سنگ‌هایی که تاب فشاریشان بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.سنگ‌هایی که تاب فشاری آن‌ها بین ۱…

استحکام و مقاومت سنگ‌ها

سنگ‌های متخلخل آب را به خود جذب می‌نمایند و در زمان یخبندان به علت اضافه حجم و فشاره ای داخلی، می‌ترکند. این سنگ‌ها عموماً از از نوع آهکی و گاهی هم از نوع ماسه‌سنگ می‌باشند. سنگ‌های آهکی تحت‌تأثیر یخبندان به صورت ورقه‌ورقه شده و یا قطعات…

انواع سنگ ساختمانی

سنگ‌هایی که در ساختمان به کار گرفته می‌شوند به یکی از صورت‌های طبیعی می‌باشند؛ مانند: «قلوه‌سنگ»، «کار شده» و «بادبر و خرد». در شکل زیر، سنگ‌های طبیعی به تصویر کشیده شده‌اند. سنگی که از معدن حاصل می‌گردد باید جهت مصرف در ساختمان…

سنگ‌های نمای ساختمان

این سنگ‌ها را در کارخانه به شکل لوح (سنگ پلاک) به ضخامت ۶ تا ۳۰ میلی‌متر برش می‌دهند و سپس روی آن را می‌سایند تا صاف شوند. سنگ‌لوح صیقلی را در زمان استفاده در جای موردنظر قرار می‌دهند و پس از اطمینان از استقرار صحیح آن، پشت سنگ را …

سنگ مروارید

درباره سنگ مروارید چه میدانید؟ این سنگ از ترشح اسید کربنیک سنگ آهک در داخل صدف تشکیل می شود. مهم ترین منشأ این سنگ در خلیج فارس، خلیج مانار، کناره های آمریکای مرکزی و شمال استرالیا است (سنگ درمانی، شوفل برگر، ج1، ص130). هنگامی که یک ج…