مطالب توسط hadid

سنگ مروارید

درباره سنگ مروارید چه میدانید؟ این سنگ از ترشح اسید کربنیک سنگ آهک در داخل صدف تشکیل می شود. مهم ترین منشأ این سنگ در خلیج فارس، خلیج مانار، کناره های آمریکای مرکزی و شمال استرالیا است (سنگ درمانی، شوفل برگر، ج1، ص130). هنگامی که یک جسم خارجی وارد صدف می شود لبه های صدف و […]