میکسر روغن

هم زن روغن

بلندر روغن

میکسر روغن موتور

میکسر روغن حدید صنعت:

میکسر روغن ویا هم زن وسیله ای بسیار کاربردی در تمامی کارخانجات تولید وپالایش روغن موتور می باشد.

پر واضح است هم گن شدن و میکس مواد اولیه تولید روغن موتور از ملزومات ساخت یک روغن موتور استاندارد می باشد.

میکسر روغن موتور از یک الکترو موتور و تعدادی پروانه هم زن تشکیل شده است،که تمامی قطعات به کار رفته در مجموعه میکسر دارای محاسبات وفرمول خاص خود می باشد.

قدرت الکترو موتور، نوع پروانه،قطر پروانه ،عرض و ارتفاع از کف پروانه از مهمترین فاکتور های ساخت یک میکسر می باشد.

از دیگر موارد مهم در ساخت یک هم زن روغن، مخزن و شاسی بدنه آن می باشد.

البته نوع میکسر بسته به مخلوط کردن مایع با مایع و یا جامد با مایع متفاوت می باشد، که در مدل میکسر جامد با مایع می بایست ابتدا با یک هم زن خرد کن مواد جامد را به ذرات ریز تبدیل کرد،که خود این طیف از خرد کن ها دارای وسعت تنوع قابل ملاحظه ای می باشد.

تعداد دور پر دقیقه ، گرمکن های داخل مخزن ومکان جانمایی پروانه ها از دیگر موارد مهم در یک ساخت هم زن می باشد. 

میکسر روغن

مجموعه ما موفق به ساخت میکسر بسیاری از شرکت ها ازجمله:میکسرها وبلندرهای مخازن ضد یخ نفت ایرانول، میکسر های مخازن 20تنی و یک تنی نفت ری سان ،میکسر های شرکت مهر افروز پیمان و … گشته ایم.