دستگاه ساخت لوله بتنی:

دستگاه ساخت لوله بتنی به سفارش و طراحی شرکت اسکان شمال ساخته شده است.

این دستگاه می تواند لوله های بتنی به ابعاد مختلف مسلح یا غیر مسلح را تولید کند.

دستگاه از 2 عدد بازوی متحرک بسیار قوی که دارای یک عدد جک هیدرولیک قوی می باشد و یک عدد بازوی خوراک دهنده و قالب لوله بتنی و ویبراتورهای صنعتی تشکیل شده است.

مواد اولیه (بتن) داخل قیف خوراک دهنده به تناسب ابعاد لوله مورد نظر به داخل نوار نقاله قسمت زیر قیف ریخته شده وسپس به داخل قالب هدایت می شود،بعد از پر شدن قالب بازوی خوراک کنار رفته و بازوی پرس بر روی قالب آمده وعمل پرس را انجام می دهد ودر همان لحظه ویبراتور  عمل ویبره را انجام می دهد.