دستگاه کیسه باز کن اتوماتیک:

دستگاه کیسه باز کن به سفارش و طراحی شرکت اسکان شمال ساخته شده است.

این دستگاه دارای یک اسکلت از پروفیل آهنی و ورق آهن می باشد،که کیسه به وسیله یک نوار نقاله لاستیکی از مبدا به دستگاه منتقل می گردد ودر هنگام ورود به دستگاه که دارای یک نوار نقاله مجزا می باشد ،توسط سنسور اعلام ورود شده وسپس بوسیله دیسک های برش از چندین طرف کیسه برش می خورد و در انتهای خط نقاله ،پس از استپ کیسه از مواد جدا می شود و مواد به داخل خط تولید هدایت شده و کیسه به قسمت دیگری منتقل می شود.

دستگاه کیسه پاره کن در خطوطی احتیاج به سرعت بالا برای جداسازی مواد است استفاده می شود و همچنین در بعضی موارد عدم تماس نفر با مواد مهم می باشد ،که این دستگاه به بصورت تمام اتوماتیک به وسیله سنسور ها و بازوهای پنوماتیک ودر صورت لزوم استفاده از یک PLC عمل جداسازی وبرش را انجام می دهد.