سرامیک بر مدل آرتین با وان آلومینیومی

سرامیک بر آرتین ابزاری حرفه ای، با دقت برش بالاو وزن سبک