گالری فیلم حدید صنعت

نکته مهم

کار کرد دستگاه برش سنگ بسیار ساده وآسان می باشد ،ولی توصیه اکید ما مراقبت ورعایت کامل موارد ایمنی می باشد.

فیلم های کار با دستگاه برش سنگ حدید صنعت :

در این فیلم ها به طور خیلی کوتاه چگونگی برش خوردن سنگ با دستگاه برش سنگ حدید صنعت به نمایش آمده است.

  • در برش صاف یا راسته بری دیسک برش حداقل 2 سانتیمتر در سنگ داخل شود، این عمل به برش راحت تر و صاف تر سنگ کمک می کند وهمچنین  باعث کمتر گیر کردن دیسک برش و ایستادن الکترو موتور می شود.
  • در برش فارسی بر کردن دیسک حداقل در سنگ داخل شود، بطوریکه از زیر فقط سنگ را برش زده باشد، این کار باعث صاف بریدن وعدم کمان شدن برش کاری می شود.
  • در هنگام لچکی بری می توان زوایه سنج نقاله را به اندازه دلخواه تنظیم کرد و سپس عمل برش را انجام داد، قابل توجه است که ابتدا حتما نقاله را می بایست کالیبره کر تا برش دقیقی انجام شود.
  • در هنگام ابزار زدن حتما دیسک برش به صورت کم کم پائین بیاورید ومواظب قلاب کردن آن باشید.
  • قبل از هرگونه برش کاری حتما دیسک برش را با آجر کوره ای (آجر گری) تیز کنید و چند عدد برش دهید،که در کیفیت برش کاری بسیار حائز اهمیت می باشد.

فیلم ابزار زدن با دستگاه سنگبری کارا طرح جدید:

برای ابزار زده حتما از دیسک ابزار زن مطمئن استفاده کنید و در حین ابزار زدن از فشار بیش از حد به الکترو موتور خوداری کنید و کلیه موارد ایمنی را رعایت کنید.

فیلم صاف بری دستگاه سنگبری کارا طرح جدید:

برای صاف بری ابتدا قرار متحرک را از دو سر قرار نسبت به دیسک برش تنظیم کنید و سپس بعد از سفت کردن پیچ فلکه ها عمل برش را انجام دهید.

فیلم فارسی بر(پخ زن) دستگاه سنگبری کارا طرح جدید:

برای فارسی بر کردن با باز کردن 2 اهرم کناری شاسی ریل را تنظیم کنید و سپس با تنظیم سنگ نسبت به دیسک برش عمل برش را انجام دهید.

فیلم برش سنگ در دستگاه برش سنگ :

فیلم برش لچکی در دستگاه سنگبری :

فیلم فارسی بری دستگاه مدل آرتین :

فیلم برش سنگ در دستگاه برش سنگ مدل زینو :

فیلم دستگاه کیسه باز کن :

ساخت ماشین آلات صنعتی :

فیلم برش سنگ در دستگاه برش سنگ کارا طرح جدید:

فیلم دستگاه تولید لوله بتنی:

فیلم دستگاه سورتینگ مرغ:

فیلم فرسی بری دستگاه سنگبری مدل کارا: